poznaj SFPK

O inicjatywie JEREMIE w Lesznie

W dniu 17.09.2015r. w siedzibie Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Lesznie odbyło się szkolenie pn. Rozliczenia wspólników spółek osobowych.

Podczas jego trwania, wystąpienie posiadał Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Zgromadzonym przedsiębiorcom sektora MŚP zostały zaprezentowane informacje nt. działalności poręczeniowej Funduszu, parametry poręczeń a także informacje nt. inicjatywy JEREMIE realizowanej przez SFPK Sp. z o.o. oraz poręczeń do niej kwalifikowanych.