poznaj SFPK

Zgromadzenie Wspólników

W Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego, odbyło się Posiedzenie Zgromadzenia Wspólników Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z.o.o. Celem spotkania było podwyż-szenie kapitału zakładowego spółki, który zwiększono o kwotę 250 tys. zł.

W podwyższonym kapitale udziały objęte zostały przez następujących wspólników:
Miasto i Gmina Krotoszyn - 200 udziałów
Gmina Rawicz - 30 udziałów
Gmina Dolsk - 20 udziałów 

Ponadto podjęto uchwałę w sprawie powołania przedstawiciela Krotoszyna do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady został p. Zdzisław Zielonka