poznaj SFPK

CZWARTE SPOTKANIE Z CYKLU SZKOLEŃ ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Czwarte z cyklu dziesięciodniowe szkolenie rozpoczęło się 10.06.2013r., natomiast w dniu 18.06.2013r. zaplanowana została prezentacja Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Przedstawicielka Funduszu p. Izabela Chuda zaprezentowała zgromadzonym uczestnikom spotkania informacje na temat nt. realizowanej inicjatywy JEREMIE oraz poręczeń oferowanych przez Fundusz w ramach tego unijnego programu.