poznaj SFPK

Forum Funduszy Europejskich

30 września w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie odbyło się Forum Funduszy Europejskich.

Jego organizatorem była Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Lesznie przy patronacie Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Prelegenci w swoich wystąpieniach prezentowali możliwości dla sektora MŚP, p. Aneta Karkosz Prezes Zarządu Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w swoim wystąpieniu zaprezentowała informacje nt. działalności poręczeniowej Funduszu realizowanej w ramach inicjatywy JEREMIE.
Ponadto, w trakcie trwania Forum, Fundusz posiadał punkt ekspercki nt. programu, gdzie przedsiębiorcy mieli możliwość przeprowadzania indywidualnych rozmów nt. realizowanej przez SFPK inicjatywy czy kwalifikowalności wniosków.