poznaj SFPK

Gala IPHPW

27 listopada br. odbyła się Gala Izby Przemysłowo - Handlowej Południowej Wielkopolski.

W trakcie trwania Gali podsumowane zostało 25 lat działalności Izby na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w trakcie trwania wydarzenia posiadał punkt promocyjno – informacyjny nt. inicjatywy JEREMIE. Pracownicy Funduszu udzielali informacji nt. realizowanego przez Fundusz projektu oraz poręczeń.