poznaj SFPK

Kapitał

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał 9 października 2002 roku.
Od tego czasu Spółka sukcesywnie powiększa swój kapitał, który na dzień 8 marca 2017 roku wynosi 15.600.000 PLN.

Poniższy wykres przedstawia jak na przestrzeni lat zmieniała się wysokość kapitału zakładowego.