poznaj SFPK

Najlepszy czas...

.. żeby zrobić coś w swoim życiu i biznesie jest między wczoraj a jutro...

03 października br. w Krotoszynie odbyło się posiedzenie Klubu Przedsiębiorców Ziemi Krotoszyńskiej.
W trakcie jego trwania lokalni przedsiębiorcy usłyszeli o inicjatywie JEREMIE i ofercie poręczeniowej dla sektora MŚP - informacje przedstawiły P. Aneta Karkosz Prezes Zarządu SFPK Sp. z o.o. oraz P. Anna Wawrzyniak Kierownik Biura Analiz i Poręczeń.