poznaj SFPK

PODPISANIE CZWARTEJ UMOWY OPERACYJNEJ - REPORĘCZENIE

W dniu 26 listopada 2013r. została podpisana czwarta Umowa Operacyjna - Reporęczenie pomiędzy Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego będącym Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Podpisanie umowy oznacza przystąpienie Funduszu do realizacji czwartej edycji inicjatywy JEREMIE. Podobnie jak w poprzednich edycjach, przeznaczeniem uzyskanego limitu - 15 mln zł, będzie udzielanie poręczeń zabezpieczonych reporęczeniem Menedżera Funduszu Powierniczego.