poznaj SFPK

PODPISANIE UMOWY OPERACYJNEJ - REPORĘCZENIE

24 lutego 2012 roku Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. podpisał drugą Umowę Operacyjną - Reporęczenie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego.

Tym samym przystąpił do realizacji drugiej edycji inicjatywy JEREMIE. SFPK Sp. z o.o. otrzymał ponownie najwyższy możliwy limit - 30 milionów złotych, których przeznaczeniem (tak samo jak w pierwszej edycji inicjatywy) będzie udzielanie poręczeń zabezpieczonych reporęczeniem Menadżera Funduszu Powierniczego.