poznaj SFPK

Przeznaczenie

Przeznaczenie finansowania w ramach inicjatywy JEREMIE:

  • inwestycje polegające m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno - usługowo- handlowych;
  • tworzenie nowych miejsc pracy;
  • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;
  • wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych i technicznych;
  • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP;
  • finansowanie transakcji leasingowych.

Pożyczki/kredyty zakwalifikowane do projektu JEREMIE nie mogą być przeznaczone wyłącznie
na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne.