poznaj SFPK

SEMINARIUM INFORMACYJNE DLA MŚP

Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Lesznie była organizatorem seminarium informacyjnego skierowanego do przedsiębiorców pn. Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014 – 2020, które odbyło się 11.02.2015r.

Przedstawicielka Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. p. Izabela Chuda zaprezentowała zgromadzonym uczestnikom seminarium informacje nt. działalności Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w kontekście realizowanej inicjatywy JEREMIE.