poznaj SFPK

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW CENTRUM KORPORACYJNEGO PKO BANKU POLSKIEGO

W dniu 25.02.2013r. pracownicy Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przeprowadzili szkolenie dotyczące udzielania poręczeń zakwalifikowanych do inicjatywy JEREMIE w procedurze uproszczonej i standardowej.

Szkolenie skierowane było do pracowników Centrum Korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Kaliszu.

Celem szkolenia było przedstawienie doradcom oferowanych przez Fundusz poręczeń, przekazanie informacji na temat inicjatywy JEREMIE, a także zasad kwalifikowania do niej poręczeń kredytowych.