poznaj SFPK

Spotkania z Jednostkami Samorządów Terytorialnych

Koniec III kwartału oraz IV kwartał 2007 roku to okres obfitujący w spotkania z lokalnymi samorządami. W/w spotkania odbyły się w ramach Konwentów Starostów, Wójtów i Burmistrzów w poszczególnych powiatach: leszczyńskim, gostyńskim oraz kościańskim. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. przedstawił zasięg i sposób działania oraz możliwości współpracy na płaszczyźnie Fundusz - Samorząd. Ponadto Zarząd Funduszu zachęcał Samorządy do przystąpienia bądź objęcia kolejnych udziałów w Funduszu.