poznaj SFPK

Spotkanie w Starostwie Powiatowym

W dniu 26.04.2018 r. o godzinie 11.00 w sali posiedzeń odbyło się kolejne spotkanie w Starostwie Powiatowym w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, mające na celu wręczenie umów dla osób bezrobotnych ubiegających się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Wsparcie otrzymało 23 osób. Po oficjalnym powitaniu oraz przemówieniu Pani Justyny Krzyżostaniak pełniącej funkcję dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu, każda z osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej mogła przedstawić się i opowiedzieć
o swoich planach związanych z prowadzeniem własnej firmy.

Ponadto dla przyszłych przedsiębiorców zostały przygotowane i zaprezentowane oferty i formy wsparcia przez:

- pracownika Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego,

- pracownika Urzędu Skarbowego w Gostyniu,

- pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gostyniu,

- P. Mateusza Rajewskiego pracownika Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu, który przedstawił aktualną ofertę skierowaną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń w ramach JEREMIE 2.

Na koniec spotkania starosta Powiatu Gostyńskiego P. Robert Marcinkowski wygłosił przemówienie oraz wręczył wszystkim osobą planującym założyć działalność gospodarczą podpisane umowy dotyczące udzielonego wsparcia.