poznaj SFPK

Warsztaty zachowań asertywnych

ASERTYWNOŚĆ KLUCZEM DO SUKCESÓW ZAWODOWYCH I PRYWATNYCH

W dniu 20 stycznia 2017 r. uczestniczyłyśmy w szkoleniu pn. Warsztaty zachowań asertywnych – techniki radzenia sobie z konfliktami, które prowadził pan Piotr Jakuć- trener biznesu. Celem spotkania było nabycie umiejętności zachowań asertywnych oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Szkolenie pomogło uzmysłowić nam jak ważną rolę spełnia asertywność na wielu płaszczyznach z życia. Zdobyte wiadomości wykorzystamy w kontaktach zawodowych jak i prywatnych. Dziękujemy!