Podpisanie Umowy Operacyjnej - Reporęczenie

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. podpisał Umowę Operacyjną – Reporęczenie nr 1.1/2010/.FPJWW/2/010 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem. Całkowita wysokość środków przyznana Funduszowi w formie limitu wynosi 30.000.000 zł.

Wielkość jednostkowego reporęczenia wynosi odpowiednio 80% w przypadku poręczeń w kwocie do 200.000 zł oraz 50% w przypadku poręczeń w kwocie od 2000.000,01 zł do 500.000 zł. W ramach inicjatywy JEREMIE Kredyty objęte poręczeniem muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, w tym w szczególności na:

  • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych
  • tworzenie nowych miejsc pracy
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych
  • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia
  • oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MSP.

Pożyczki/Kredyty objęte jednostkowym poręczeniem udzielanym przez Fundusz Poręczeniowy nie mogą być przeznaczane wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne.

Zgodnie z założeniami programu JEREMIE Fundusz będzie udzielał pomocy publicznej według reguł de minimis. Opłata prowizyjna za poręczenie zakwalifikowane do projektu JEREMIE wynosi 0,5% wartości poręczenia. 

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]