Podpisanie umowy konsorcjum

Dnia 22 kwietnia 2008 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy konsorcjum pomiędzy Po­znańskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (PFPK Sp. z o.o.) a Samorządowym Fun­duszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (SFPK Sp. z o.o.). PFPK Sp. z o.o. dysponuje kapitałem zakładowym w wysoko­ści 4.500.000 zł, natomiast SFPK Sp. z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 3.710.000 zł.

W imieniu PFPK Sp. z o.o. umowę podpisał Prezes Zarządu Krzysztof Dylikowski, w imieniu SFPK Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Aneta Karkosz. Korzyści wynikające z podpisania umowy konsorcjum pomiędzy Funduszami to możliwość:

  • dotarcia do większej liczby przedsiębiorców,
  • poręczania wyższych kwot kredytów (łącznie 2 Fundusze mogą zabezpieczyć do kwoty w wy­sokości ok 1 mln zł.)
  • poręczania do 80% wartości kredytów,


W tym samym dniu podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SFPK Sp. z o.o. został pod­niesiony kapitał zakładowy o kwotę 875 000 zł. Udziały w spółce zwiększyli następujący udziałowcy: Gmina Gostyń, Miasto i Gmina Krotoszyn, Miasto Leszno, Gmina Rawicz, Gmina Koźmin Wielkopolski, Gmina Rydzyna, Gmina Osieczna, Gmina Miejska Górka, Gmina Kobylin, Gmina Pępowo, Gmina Pakosław, Gmina Borek Wielkopolski, Gmina Czempiń oraz Stowarzy­szenie Kupców Ziemi Gostyńskiej. Do SFPK Sp. z o.o. przystąpili także nowi udziałowcy, którymi są: Powiat Kościański, Gmina Krzemieniewo, Gmina Rozdrażew, Gmina Śmigiel, Gmina Krzywiń. 

Dodatkowo podczas spotkania Prezes SFPK Sp. z o.o. Aneta Karkosz wręczyła podziękowania dla najprężniej współ­pracujących z Funduszem Banków: PKO BP S.A. Oddział w Lesznie, PKO BP S.A. Oddział w Krotoszynie, PKO BP S.A. Oddział w Gostyniu, BGŻ S.A. Oddział w Gostyniu, PKO BP S.A. Oddział w Rawiczu, PKO BP S.A. Oddział w Ko­ścianie, DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawi­czu, DnB NORD Polska S.A. Oddział w Gostyniu. Podziękowania zostały wręczone również PKO BP S.A. Regionalnemu Oddziałowi Detalicznemu w Poznaniu.

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]