Poznaj SFPK Sp. z o.o. - page 12

wartość kredytów i pożyczek na rozwój firm
objętych projektem i zabezpieczonych przez
SFPK Sp. z o.o.
wartość pozyskanego limitu dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw w okresie
programowania na lata 2007-2013
wspartych przedsięwzięć biznesowych w ramach
inicjatywy JEREMIE
.
225 mln zł
Około
600 mln zł
Ponad
2 tys.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20
Powered by FlippingBook