Poznaj SFPK Sp. z o.o. - page 15

P
SFPK Sp. z o.o. to instytucja, która wspiera rozwój lokalnej ostrowskiej przedsiębiorczości jako profesjo-
nalny partner w zakresie usług finansowych. Swoistym potwierdzeniem najwyższej jakości usług i kom-
petencji Funduszu jest zadowolenie lokalnych przedsiębiorców. Z ogromną przyjemnością mogę polecić
usługi świadczone przez Fundusz, wszystkim którzy poszukują solidnego parntera do współpracy.
Beata Klimek, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jest pewnym partnerem w dystrybucji instru-
mentów finansowych dla przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE. Jest jednym z funduszy, który
udzielił największej liczby poręczeń kredytowych w Polsce ze wszystkich funduszy poręczeniowych reali-
zujących projekt w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Dzięki zaan-
gażowaniu pracowników oraz zarządu SFPK i partnerskim podejściem do przedsiębiorców wspartych
zostało ponad 2 tys. przedsięwzięć biznesowych.
Jarosław Kała, Dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej BGK
Działalność Funduszu pozytywnie wpływa na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym
również tych, które mają siedzibę na terenie naszej gminy. Lokalne firmy bardzo cenią łatwą dostępność
usług oraz ofertę funduszu, która jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb klienta i do zmieniającej się
sytuacji ekonomicznej.
Jerzy Kulak, Burmistrz Gostynia
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kreytowych Sp. z o.o. w Gostyniu z wielkim profesjonalizmem i groma-
dzonym od kilkunastu lat doświadczeniem skutecznie pomaga małym i średnim krotoszyńskim firmom
osiągać coraz większą stabilizację finansową i coraz mocniejszą pozycję gospodarczą.
Franciszek Marszałek, Burmistrz Krotoszyna
Poręczenia Funduszu stanowią nieocenione wsparcie działalności gospodarczej przedsiębiorstw, które
dzięki zabezpieczeniu kredytów, pożyczek, leasingów oraz gwarancji mogą dynamiczniej się rozwijać
i umacniać na rynku
.
Łukasz Borowiak, Prezydent Miasta Leszna
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20
Powered by FlippingBook