Poznaj SFPK Sp. z o.o. - page 17

Profesjonalni, sprawni w działaniu i zaangażowani – tym cechuje się zespół Pani Anety Karkosz – Prezes
Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Dla nich każdy przedsiębiorca jest ważny,
a dokumentacja zawsze przygotowana rzetelnie i terminowo. To duża przyjemność współpracować z tak
kompetentnym partnerem biznesowym.
Monika Pikosz-Stachowiak, Kierownik Zespołu Multibiznesowego PKO BP w Kościanie
Udziałowcy SFPK Sp. z o.o. w Gostyniu mogą być dumni z faktu, że inwestując przed laty niewielkie środ-
ki samorządowe nieustannie wspierają rozwój gospodarczy regionu umożliwiając setkom przedsiębiorców
w nieskomplikowany sposób i tanio zabezpieczyć kredyty w moim banku. Dodatkowym powodem do za-
dowolenia jest wspaniała współpraca z pracownikami, a także praktyczne znaczenie dla banku wysokiego
ratingu tego Funduszu.
Michał Prymka, Dyrektor Oddziału SGB w Ostrowie Wielkopolskim
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20
Powered by FlippingBook