Poznaj SFPK Sp. z o.o. - page 20

Bezpieczna i stabilna pozycja potwierdzona wysoką oceną ratingową
sprawdź:
Liczne nagrody i wyróżnienia dowodem jakości naszych poręczeń
sprawdź:
Wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach funduszy poręczeniowych
sprawdź:
Dlaczego my?
Formuła, teksty i opracowanie graficzne powstały dzięki zaangażowaniu Pracowników SFPK Sp. z o.o.
Koordynator publikacji: Ewa Bartosz-Kaźmierska
W publikacji wykorzystano zdjęcia pochodzące ze zbiorów SFPK Sp. z o.o.
oraz z prywatnych archiwów, dzięki uprzejmości prezentowanych osób.
Skład i druk: PAW DRUK Sp. z o.o. Suchy Las
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 20
Powered by FlippingBook