Poznaj SFPK Sp. z o.o. - page 3

Szanowni Państwo!
Jedyną pewną rzeczą w procesie rozwoju biznesu są zmiany, za którymi
nieustanniestaramysiępodążać.Niewątpliwieokresprogramowaniana
lata2007-2013 i realizacja inicjatywy JEREMIEbyłyprzełomowymmo-
mentem, zarównodlanas jak iwieluinstytucjifinansowychdziałających
w obszarze wsparcia sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Zwrotne instrumenty inżynierii finansowej umożliwiły wielkopolskim
przedsiębiorcom podejmowanie wyzwań o charakterze rozwojowym
i inwestycyjnym. Jestem niezmiernie dumna z faktu, że Samorządowy
Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. mógł uczestniczyć w re-
alizacji tego projektu, a udzielone przez nas poręczenia były niejed-
nokrotnie czynnikiem decydującym o rozpoczęciu działalności czy też
progresie i zwiększaniu przewagi konkurencyjnej firm południowej
Wielkopolski.
Zapraszam do odkrycia wachlarza możliwości dla Państwa firm.
Aneta Karkosz
Prezes Zarządu
Samorządowego Funduszu
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...20
Powered by FlippingBook