Poznaj SFPK Sp. z o.o. - page 5

S
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał
9 października 2002 roku, z inicjatywy lokalnych samorządów,
aby wspierać aktywność gospodarczą mieszkańców oraz rozwój
sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Niewielki
na starcie lokalny fundusz, nie tracąc swych samorządowych
korzeni, stał się jedną z najprężniejszych instytucji finansowych
tego typu w Polsce. Spółka, współpracując z instytucjami fi-
nansowymi oraz otoczenia biznesu, oferuje szeroki wachlarz
produktów udzielając zabezpieczeń spłaty w szczególności
kredytów, pożyczek, leasingów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz oferuje poręczenia wadialne.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...20
Powered by FlippingBook