SPO WKP

Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006”.

 

Od 1 maja 2004 r. program ten był podstawowym instrumentem pozyskiwania środków UE przez Polskie przedsiębiorstwa.

Z programu tego, znanego również pod nazwą UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH - PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ skorzystać mogli zarówno przedsiębiorcy jak i instytucje otoczenia biznesu. Priorytetowym zadaniem programu stało się wsparcie przedsiębiorstw, zwiększające ich konkurencyjność, a także wzmacnianie rozwoju sfery otoczenia biznesu, poprzez poprawę dostępności i jakości ich usług.
Działania podejmowane w ramach Programu Konkurencyjność umożliwiły stworzenie sieci instytucji wspierających, zwiększenie dostępności firm do kapitału, ożywienie sfery badawczo-rozwojowej oraz poprawienie infrastruktury technicznej i instytucjonalnej. Dzięki temu możliwe było stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju polskich firm, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Program ten został podzielony na szereg działań wśród których znalazło się również Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw (w ramach: Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu), które obejmowało projekty związane z dokapitalizowaniem: funduszy mikro-pożyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych oraz wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital.
W ramach tego działania SFPK Sp. z o.o. w 2006 roku podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu „Powiększenie kapitału Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu poprzez jego dokapitalizowanie” na kwotę 3 mln zł. Z dniem 15 marca 2011 roku projekt został zrealizowany.

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]