JEREMIE II

 

 

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. dnia 30.03.2018r. podpisał Umowę Operacyjną – Instrument Finansowy Poręczenie z Menadżerem Funduszu Funduszy - Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Program realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.1. „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt ten jest kontynuacją inicjatywy JEREMIE realizowanej w ramach WRPO perspektywy finansowej na lata 2007-2013.

Menadżer Funduszu Funduszy:


 

Instytucja Finansująca:

Wartość projektu:

 • planowana wartość poręczeń:  27 450 980,39 zł,
 • wkład Funduszy Europejskich: 7 000 000,00 zł,
 • wkład własny: 1 235 294,12 zł.

Celem Jeremie2 jest zwiększenie aktywności inwestycyjnej w województwie wielkopolskim, przez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku m. in. poprzez:

 1. wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
 2. wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług,
 3. zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
 4. finansowanie rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa,
 5. finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.

Planowane efekty:
Rozwój sektora MŚP przez wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług, w szczególności przez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań. Poprzez projekt JEREMIE2 przedsiębiorstwa z sektora MŚP uzyskają finansowania na cele inwestycyjne m. in. inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny, umożliwiające wdrażanie innowacji.

Korzyści:

 • poręczamy od ręki – BEZPŁATNIE
 • poręczenie do 1 000 000,00 zł
 • jasne zasady ustanowienia zabezpieczenia!
 • oszczędność czasu i wygoda – doradca instytucji finansowej kontaktuje się z Funduszem w imieniu Klienta!

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami - Karta Produktu Poręczenie.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Anna Fajczyk  65 572-77-56

info@fundusz.gostyn.pl Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]