Ponowny nabór wniosków - PUP Gostyń

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu z dniem 22.06.2020 r. ponawia nabór wniosków  na aktywne formy finansowane ze środków Funduszu Pracy w tym:

- Przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi KIS lub absolwentowi CIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;
- Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;
- Staże;
- Dofinansowanie wynagrodzenia dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
- Prace interwencyjne.

 

Prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu w następujący sposób:
1. składając dokumenty w kopercie do skrzynki na korespondencję, ustawionej w przedsionku Urzędu,

2. przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd w Gostyniu ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń. 

 

W przypadku wyczerpania środków finansowych z Funduszu Pracy, możliwe będzie udzielenie wsparcia finansowego w ramach następujących projektów:

- dla osób do 29 roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) - projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (V)

- dla osób które ukończyły 30 lat - projekt Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (V)

UWAGA!!!
Wsparcie finansowe w ramach w/w projektów możliwe będzie jedynie w przypadku następujących form wsparcia: staże i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Więcej informacji:

https://gostyn.praca.gov.pl/-/12642089-powiatowy-urzad-pracy-w-gostyniu-informuje-ze-z-dniem-22-06-2020-r-ponawia-nabor-wnioskow-na-aktywne-formy-finansowane-ze-srodkow-funduszu-pr?redirect=https%3A%2F%2Fgostyn.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2FgHvIAunxiS%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_s5XK9NpJYwDD__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

 

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]