REPO (J3)

logotypy_WFR_kolor_belka

Dnia 14.01.2020 r. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  podpisał Umowę Pośrednika
I stopnia Instrument Finansowy Reporęczenie nr 4/2020/REPO/I z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju
sp. z o.o.

CEL projektu: Zapewnienie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania z województwa wielkopolskiego co przyczyni się do trwałego rozwoju regionu.

Projekt realizowany jest ze środków powierzonych Zamawiającemu przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na mocy postanowień Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 numer umowy DRG-8/2017 z dnia 17.03.2017 r. ze zmianami zawartej pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. a Województwem Wielkopolskim.

REALIZOWANA WARTOŚĆ UMOWY:  93 750 000,00 zł

GRUPĄ DOCELOWĄ tj. Ostatecznymi Odbiorcami przedsiębiorcy sektora MŚP z siedzibą lub oddziałem na terenie województwa Wielkopolskiego, którzy spełniają łącznie kryteria zawarte w pkt. III Karty Produktu – Poręczenie.

ZABEZPIECZAMY transakcje związane z finansowaniem działalności gospodarczej Ostatecznego Odbiorcy:

 1. Transakcje obrotowe
  - kredyty obrotowe,
  - pożyczki o charakterze obrotowym,
  - zobowiązania wadialne,
  - gwarancje bankowe.

 2. Transakcje inwestycyjne
  - kredyty inwestycyjne,
  - leasingi operacyjne i finansowe,
  - gwarancje bankowe,
  - pożyczki o charakterze inwestycyjnym

Łączna wartość wszystkich poręczeń udzielonych Ostatecznemu Odbiorcy - max. 1 000 000,00 zł

Rodzaj Transakcji

Wysokość

Okres Trwania

Obrotowa

max. 500 000,00 zł

max. 36 m-cy

Inwestycyjna

max. 1 000 000,00 zł

max. 84 m-ce

KORZYŚCI:

 • Poręczamy – BEZPŁATNIE
 • poręczenie do 1 000 000,00 zł
 • przejrzyste zasady ustanowienia zabezpieczenia!
 • oszczędność czasu i wygoda
  - doradca instytucji finansowej kontaktuje się z Funduszem w imieniu Klienta!
  - poręczenia wadialne są gotowe nawet już tego samego dnia, co złożony wniosek!

Szczegółowe informacje  -  Karta Produktu - Poręczenie

Dokumenty aplikacyjne:

 • wniosek dot. poręczenia wadialnego - druk pdf
 • wniosek dot. pozostałych poręczeń dostępny on-line po zalogowaniu - link

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
65 572-77-56
info@fundusz.gostyn.pl

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]