Zgromadzenie Wspólników

Dnia 30.09.2004 o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego, odbyło się Posiedzenie Zgromadzenia Wspólników Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z.o.o, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego i poszczególnych gmin powiatu gostyńskiego oraz powiatów ościennych.

Rozmawiano m.in. na temat wejścia udziałowego do Funduszu nowych udziałowców i roz-szerzenia zasięgu działania funduszu na teren powiatów ościennych. Odczytany został list gratulacyjny od Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Kazimierza Kościelnego oraz Wojewody Wielkopolskiego Andrzeja Nowakowskiego w sprawie powołania instytucji finansującej jaką jest nasz Fundusz. List został złożony na ręce p. Prezes A. Karkosz przez p. M. Michalaka (zdjęcie obok).

Ukonstytuowała się także Rada Nadzorcza Funduszu do której we¬szli:
Włodzimierz Horowski - Przewodniczący RN,
Łukasz Ptak - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Hanna Kowalska - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 27 września 2004 r. o godzinie 1200 w Sali posiedzeń gostyńskiego ratusza odbyło się spotkanie w sprawie rozszerzenia naszego Funduszu o powiaty ościenne. Rozszerzenie po-zwoliłoby zwiększyć kapitał Funduszu, a to umożliwiłoby świadczenie pomocy przedsiębiorcom działającym na obszarze współudziałowców fundusz w postaci udzielania poręczeń jako zabezpieczenia spłaty pożyczek lub kredytów udzielanych tym przedsiębiorcom. Poza tym powiększenie funduszu pozwoli na zwiększenie kapitału spółki, a gdy osiągnie wartość 1 250 000 umożliwi starania na dokapitalizowanie w ramach funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej.

W spotkaniu uczestniczyli:

Jerzy Woźniakowski - Burmistrz Gostynia, Łukasz Burkiewicz - Zastępca Burmistrza Gosty-nia, Elżbieta Palka - Starosta Gostyński, Aneta Karkosz - Prezes Zarządu SFPK Sp. z. o. o., Monika Bielka - Członek Zarządu SFPK Sp. z o. o. oraz włodarze, przedstawiciele sąsiednich gmin i powiatów.

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]