Zrealizowane projekty

 

SPO WKP

 

Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006”.

Od 1 maja 2004 r. program ten był podstawowym instrumentem pozyskiwania środków UE przez Polskie przedsiębiorstwa.

Z programu tego, znanego również pod nazwą UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH - PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ skorzystać mogli zarówno przedsiębiorcy jak i instytucje otoczenia biznesu. Priorytetowym zadaniem programu stało się wsparcie przedsiębiorstw, zwiększające ich konkurencyjność, a także wzmacnianie rozwoju sfery otoczenia biznesu, poprzez poprawę dostępności i jakości ich usług.
Działania podejmowane w ramach Programu Konkurencyjność umożliwiły stworzenie sieci instytucji wspierających, zwiększenie dostępności firm do kapitału, ożywienie sfery badawczo-rozwojowej oraz poprawienie infrastruktury technicznej i instytucjonalnej. Dzięki temu możliwe było stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju polskich firm, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Program ten został podzielony na szereg działań wśród których znalazło się również Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw (w ramach: Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu), które obejmowało projekty związane z dokapitalizowaniem: funduszy mikro-pożyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych oraz wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital.
W ramach tego działania SFPK Sp. z o.o. w 2006 roku podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu „Powiększenie kapitału Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu poprzez jego dokapitalizowanie” na kwotę 3 mln zł. Z dniem 15 marca 2011 roku projekt został zrealizowany.

JEREMIE 

 

Wspólne Europejskie zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Już sama nazwa wskazuje do kogo skierowany jest projekt - do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczęli działalność lub nie posiadają długiej historii kredytowej, a także nie posiadają wystarczających zabezpieczeń do ubiegania się o kredyt w instytucjach finansowych.

Inicjatywa JEREMIE jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie firm z sektora MŚP w dostępie do funduszy, mających na celu ich ogólnopojęty rozwój.  

Na terenie województwa wielkopolskiego Inicjatywa JEREMIE jest realizowana pod hasłem: INICJATYWA JEREMIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI.


REALIZACJA INICJATYWY JEREMIE PRZEZ SAMORZĄDOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.:

 

EDYCJA  1.1

- 09 września 2010r. podpisanie umowy Operacyjnej - Reporęczenie z Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE, którym jest Bank Gospodarstwa Krajowego
- 30 milionów zł limitu reporęczenia
- 470 udzielonych poręczeń o wartości niespełna 42 mln zł!

 

EDYCJA 1.2

- 24 lutego 2012r. podpisanie umowy Operacyjnej - Reporęczenie z Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE, którym jest Bank Gospodarstwa Krajowego
- 30 milionów zł limitu reporęczenia
- 306 udzielonych poręczeń o wartości ponad 38 mln zł!

 

EDYCJA 1.3

- 19 listopada 2012r. podpisanie umowy Operacyjnej - Reporęczenie z Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE, którym jest Bank Gospodarstwa Krajowego
- 40 milionów zł limitu reporęczenia
- 376 udzielonych poręczeń o wartości niespełna 52 mln zł!

 

EDYCJA 1.4

- 26 listopada 2013r. podpisanie umowy Operacyjnej - Reporęczenie z Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE, którym jest Bank Gospodarstwa Krajowego
- 15 milionów zł limitu reporęczenia
- 109 udzielonych poręczeń o wartości ponad 19 mln zł!
- od czwartej edycji inicjatywy JEREMIE Fundusz ma możliwość zabezpieczania transakcji leasingowych!

 

EDYCJA 1.5

- 28 sierpnia 2014r. podpisanie umowy Operacyjnej - Reporęczenie z Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE, którym jest Bank Gospodarstwa Krajowego
- 30 milionów zł limitu reporęczenia
- 213 udzielonych poręczeń o wartości ponad 39 mln zł!

 

EDYCJA 1.6

- 25 czerwca 2015r. podpisanie umowy Operacyjnej - Reporęczenie z Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE, którym jest Bank Gospodarstwa Krajowego
- 20 mln zł limitu reporęczenia
- 161 udzielonych poręczeń o wartości ponad 34 mln zł!

 

EDYCJA 1.7

- 25 kwietnia 2016r. podpisanie Umowy Operacyjnej - Reporęczenie z Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE, którym jest Bank Gospodarstwa Krajowego
- 30 mln zł limitu reporęczenia
- 215 udzielonych poręczeń o wartości ponad 38 mln zł!

 

EDYCJA 1.7-2

- 09 listopada 2016r. podpisanie Umowy Operacyjnej - Reporęczenie z Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE, którym jest Bank Gospodarstwa Krajowego

- 30 mln zł limitu reporęczenia

-181 udzielonych poręczeń o wartości ponad 39 mln zł.


 SFPK Sp. z o.o. w ramach inicjatywy JEREMIE pozyskał
225 mln zł limitu reporęczenia.

 

 

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]