Uroczyste otwarcie nowej siedziby Funduszu

Dnia 30 stycznia 2007 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. Uroczyste przecięcie wstęgi nastąpiło przez: Dyrektor Departamentu Inwestycyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego Magdalenę Jagiełło-Szostak, Eksperta Departamentu Funduszy Poręczeń i Gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego Rafała Maliszewskiego oraz w imieniu wszystkich samorządów terytorialnych Burmistrza Gostynia Jerzego Woźniakowskiego.

Prezes SFPK Sp. z o.o. Aneta Karkosz powitała wszystkie licznie zgromadzone osoby i wzniosła toast za pomyślną współpracę oraz podziękowała wszystkim przybyłym za pomoc w tworzeniu i wspieraniu Funduszu Poręczeniowego. 

Nastąpiły przemówienia zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał Starosta Gostyński Andrzej Pospieszyński następnie Burmistrz Gostynia Jerzy Woźniakowski, Burmistrz Krotoszyna Julian Jokś, Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy, Przedstawiciele BGK p. Magdalena Jagiełło-Szostak oraz p. Rafał Maliszewski, w imieniu środowiska gospodarczego głos zabrała p. Monika Bielka, natomiast w imieniu banków p. Edyta Jęskowiak z PKO BP S.A. O/Leszno. Wszyscy gratulowali wyników działalności Funduszu. BGK kładł duży nacisk na dokapitalizowanie Funduszu przez Samorządy Terytorialne. 

Podczas spotkania Starosta Powiatu Gostyńskiego w imieniu wszystkich samorządów z terenu powiatu gostyńskiego wręczył podziękowania dla Banków, które aktywnie współpracują z Funduszem. Wyróżnione zostały następujące Banki:

  • PKO BP S.A. I Oddział w Gostyniu,
  • BGŻ S.A. Oddział w Gostyniu,
  • BISE S.A. Oddział Rawicz Filia w Gostyniu.

W/w Banki przyczyniają się do wzrostu gospodarczego powiatu gostyńskiego poprzez popularyzowanie idei poręczeń Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. Podziękowania zostały skierowane także do Dyrekcji i Pracowników Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO BP S.A. w Poznaniu za przyczynianie się do wzrostu gospodarczego terenów objętych działaniem SFPK Sp. z o.o. w Gostyniu. 

Po podziękowaniach został symbolicznie nacięty tort przez Przewodniczącego Rady Powiatu Roberta Marcinkowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Gostyń Grzegorza Skorupskiego. Dwa symboliczne nacięcia miały odzwierciedlać możliwość „wykrojenia” z każdego budżetu części na wspieranie mikro, małej i średniej przedsiębiorczości.

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]