Czy wniosek ma zostaŠ zakwalifikowany standardowo?